Aktuelle tema

Nærbilde av hummer. © Foto: Roald Hatten

Registrer deg til hummarfiske

1. oktober startar hummarfiske. Alle som skal fiske hummar må registrere seg, også dei som var registrerte i fjor.

Read more about Registrer deg til hummarfiske
Røft hav

Havbruk til havs

Havbruk til havs er akvakultur som foregår lengre til havs enn det som er vanlig i dag. Fiskeridirektoratet arbeider sammen med Nærings- og fiskeridepartementet og andre myndigheter med å tilrettelegge for havbruk til havs.

Read more about Havbruk til havs

Fritidsfiskeappen

Skal du ut og fiske? Les om reglar for artar, reiskap og ferdsel på sjøen. Meld tapt reiskap og ver med å minske spøkelsesfiske og marin forsøpling.

Read more about Fritidsfiskeappen
Skreifiske. Foto © Sjømatrådet

Rapportering på havet

Fiskere på norske fiske- og fangstfartøy omfattet av ERS- forskriften, skal rapportere fangst og aktivitet på havet, uavhengig av hvor de befinner seg.

Read more about Rapportering på havet