Legemiddelkampanjen

Målet med legemiddelkampanjen er å undersøke om virksomhetene bruker internkontrollsystemene for å sikre at legemiddel blir brukt på en miljømessig forsvarlig måte.

Fiskeridirektoratet vil hovedsakelig basere tilsynet på virksomheter som har brukt legemiddel til badebehandling mot lakselus ved lokaliteter som ligger nærmere enn 500 meter fra rekefelt eller gytefelt for torsk. Det er viktig å presisere at legemiddel kan brukes til badebehandling nær rekefelt og gytefelt, så lenge behandlingen blir utført i brønnbåt og behandlingsvannet blir sluppet ut innenfor rammene i regelverket.

Vi ser at oppdretterne i stor grad har tilpasset driften etter de nye kravene.

Oversikt over registrerte badebehandlingar ved anlegg nærare enn 500 meter frå gytefelt eller rekefelt, og registrerte behandlingar med Releeze eller Ektobann (kitinsyntesehemmarar) ved anlegg nærare enn 1000 meter frå rekefelt. Grafen viser bruken i talet på veker der fisken i ein eller fleire merdar er behandla ved ein lokalitet.

Oversikt over registrerte badebehandlinger ved anlegg nærmere enn 500 meter fra gytefelt eller rekefelt, og registrerte behandlinger med Releeze eller Ektobann (kitinsyntesehemmere) ved anlegg nærmere enn 1000 meter fra rekefelt. Grafen viser bruken som tallet på uker der fisken i en eller flere merder er behandlet ved en lokalitet. 

kitinsyntesehemmere i fôret brukes ikke lenger nær rekefelt

Det ser ut til at alle oppdretterne i landet har innrettet seg etter kravene i akvakulturforskriften §15a. Det har ikke siden 2017 blitt rapportert bruk av kitinsyntesehemmere i fôret nærmere enn 1000 meter fra rekefelt. Slike avlusningsmiddel blir heller ikke brukt oftere enn hver sjette måned.

Lusebehandling.jpg
 

I kartet kan du navigere og få oversikt over lusebehandlingen

Oppdatert: 24.03.2020