Auksjon av produksjonskapasitet

Forslag til hvordan auksjon av nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret skal gjennomføres er sendt på høring.

Høringen frå Nærings- og fiskeridepartementet inneholder både auksjonsforskrift og et detaljert regelverk om auksjonsinnretningen. Departementet foreslår i hovedsak samme auksjonsformat som ved tildelingsrunden i 2020.

Høringsfristen er 5. mai.

Tidspunktet for auksjonen er ennå ikke avklart.

Oppdatert: 29.03.2022