Rømmingshendelse med regnbueørret

Firda Sjøfarmer AS meldte tirsdag om en rømmingshendelse ved ett av sine anlegg i Hyllestad kommune i ytre Sogn.

Hendelsen skjedde i forbindelse med en avlusingsoperasjon ved lokaliteten Hatlem Ø.

Fisken i den aktuelle merden er regnbueørret med en snittvekt på ca 3 kg. Selskapet har iverksatt gjenfangstfiske rundt anlegget, og har så langt rapportert en fangst på 57 fisk.

Omfanget av rømmingen er ikke avklart. Fiskeridirektoratet følger opp hendelsen.

Vi ønsker tips i nytt digitalt tipssystem

Personer som ønsker å melde inn tips om fangst av regnbueørret, kan gjøre det her: Tips Fiskeridirektoratet

Oppdatert: 12.01.2022