Nyheter

Tilsyn avdekker mangler ved arbeidsoperasjoner

01.12.2022

Rapport fra Fiskeridirektoratets tilsynskampanje i 2021-2022 viser at det er behov for forbedringer i akvakulturnæringens risikostyring ved gjennomføring av avlusingsoperasjoner.

Hummarfisket i sør straks over

29.11.2022

Onsdag 30. november ved midnatt er det slutt på hummarfisket i Sør-Noreg. Etter to intense månader med titusenvis av teiner i sjøen skal hummaren igjen få fred i 10 månader. No blir det kontroll på kysten sør for Stad.

Knølhval frigjort fra drivanker

21.11.2022

En knølhval viklet seg søndag inn i et stort drivanker på fjorden Kvænangen i Troms og Finnmark. Personell fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste klarte etter en tid å frigjøre hvalen fra drivankeret og den kunne svømme uhindret videre.

Webinar rømmingssikkerhet

07.11.2022

Fiskeridirektoratet ønsker velkommen til webinar om rømmingssikkerhet 1. desember kl 09.15. NB. nytt tidspunkt. Årets tema er maskeopning og størrelse på smolt.