Nyheter

Fellesaksjon mot ulovleg reiskap

29.09.2023

I perioden 22. – 26. september gjennomførte Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Politiet ein fellesaksjon i Vestland fylke. Aksjonen resulterte i 57 beslag og 30 anmeldelsar.

Flere nye fredningsområder for hummer

28.09.2023

Fiskeridirektoratet har nå vedtatt å opprette i alt åtte nye fredningsområder for hummer i Sør-Norge. Alle de nye områdene gjelder fra og med 1. oktober.

Forskningskvoter for 2024

26.09.2023

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknadsfrist 31. oktober 2023.

Restauksjon starter mandag 2. oktober

21.09.2023

Restauksjonen gjelder til sammen 8 243 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB), fordelt over fem produksjonsområder. Fiskeridirektoratet vil stå for den praktiske gjennomføringen av auksjonen.

Nærmar seg bruksforbod

21.09.2023

Fiskeridirektoratet minner om krav om posisjonsrapportering (VMS) og elektronisk rapportering (ERS) som vart innført 1. juli 2023 for fartøy over 10 meter.  

Dialogmøte om kystnære lokale fiskebestander

20.09.2023

SENJA: Fiskeridirektoratet inviterer til åpent dialogmøte 12. oktober i Frovåghamn på Senja om forvaltning av kystnære fiskebestander i Andfjorden, Vågsfjorden og Solbergfjorden.