Monteringsbeskrivelse for teiner i fiske etter sjøkreps - innen yrkesfiske

Alle teiner som benyttes til fangst av sjøkreps skal ha rømmingshull som holdes lukket av bomullstråd. Kravet er gjeldende f.o.m. 1. juli 2022. Her finner du en monteringsbeskrivelse for slike rømmingshull i teiner i fiske etter sjøkreps innen yrkesfiske.

Krav til rømmingshull

Bomullstråden og monteringen av denne må oppfylle disse kravene:

  • Bomullstråden skal ikke være tykkere enn 4 mm i diameter.
  • Bomullstråden skal være ubehandlet og uten kjerne.
  • Bomullstråden skal kun festes enkel, dvs. at det skal være tilstrekkelig at kun én tråd ryker for at rømmingshullet åpnes.
  • Monteringen skal gjøres slik at alt som er fanget i teinen skal kunne unnslippe via rømmingshullet når den påmonterte tråden ryker. Har teinen flere sovekamre skal alle disse ha rømmingshull.
  • Ved trådbrudd skal rømmingshullet bli så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 10 cm i diameter gjennom hullet.

Krav til montering i teiner av fast ramme og notlin

For teiner med tømmeluke i taket eller på siden, kan rømmingshullet monteres på følgende måter:

1. En ramme med hull festes i teinens sideflate, notlinet i hullet fjernes og hullet dekkes med en hengslet luke som deretter festes med bomullstråd. Luken skal være hengslet i nedre del av rammen eller i en av sidene.

Luke i teine. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet
Figur 1. T.v. Skisse av lukeløsning som rømmingshull. T.h. Eksempel på innmontert lukeløsning med hengsel til venstre. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet

2. Det skjæres et snitt i en av sideflatene som ikke har kalv (inngang). Snittet sys (lisses) deretter sammen med bomullstråd (se figur 2). Bomullstråden skal kun knytes i endene.

Rømmingshull i teine. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet
Figur 2. Snittet sys (lisses) sammen med bomullstråd. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet

3. En kort løkke eller en hanefot av bomullstråd festes på tømmeluken og kroken hukes i løkken (se figur 3 t.v.).

Bomullstråden kan også festes mellom strikken og låsekroken (se figur 3 t.h.). Ved slik montering må selve låsekroken festes med kunstfibertau i teinens ramme slik at den ikke flyter fritt i havet ved trådbrudd. Kunstfibertauet skal være langt nok til å lage en åpning på minst 10 cm når bomullstråden ryker. 

T.v. Låsekroken hukes i løkke av bomullstråd. T.h. Bomullstråd mellom strikk og krok. Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet
Figur 3. T.v. Låsekroken hukes i løkke av bomullstråd. T.h. Bomullstråd mellom strikk og krok.Foto: Landmark Skaar / Fiskeridirektoratet

Krav til montering i andre typer teiner

I andre typer teiner enn teiner laget av fast ramme og notlin (plast, tre, netting osv.), og hvor det ikke er tømmeluke på siden, skal det lages et hull i siden i teinens sovekammer. Hullet skal være så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 10 cm i diameter gjennom det. Åpningen skal dekkes av en luke (for materialer av fast form kan utskåret luke benyttes) som festes til teinen med bomullstråd. I ett av festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å unngå at luken flyter fritt i havet ved brudd på bomullstråden. Eventuelt kan lukeløsningen beskrevet under punkt 1 benyttes.

I sammenleggbare havteiner/fisketeiner som brukes til fangst av sjøkreps skal rømmingshullet monteres både i inngangskammeret og i sovekammeret. Rømmingshullet monteres som beskrevet under punkt 2.