Turistfiske etter kongekrabbe

Det er fire skjema for turistfiske etter kongekrabbe. Skjemaene gjelder:

  • å søke om adgang til turistfiske etter kongekrabbe
  • rapportering av fangst av kongekrabbe (fritids- og turistfiske)
  • aktivmelding for turistfiskebedrifter som har fått innvilget adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2021
  • melding om avslått/påslått sporingsutstyr

Skjema for å søke om adgang til turistfiske etter kongekrabbe

Skjema for rapportering av fangst av kongekrabbe (fritids- og turistfiske)

Skjema for aktivmelding for turistfiskebedrifter som har fått innvilget adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2021

Sporing av fartøy: Skjema for melding om avslått/påslått sporingsutstyr

Retningslinjer

Retningslinjer for turistfiske etter kongekrabbe

Kven kan bruke skjemaet om søknad om turistfiske etter kongekrabbe?

Turistfiskebedrifter kan søke om adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2021.

For å søkje må turistfiskebedrifta vere registrert i Brønnøysundregistra, og bedrifta sitt formål må inkludere «turistfiske» eller liknande. Turistar kan ikkje på eigen hand drive fangst av kongekrabbe gjennom bedrifta sitt løyve.

Når kan skjemaet brukes?

Det er kun nødvendig å søkje éin gong per reguleringsår.

Skjemaet åpnes for andre søknadsrunde den 28.05.2021.

Frist for å søke er 20.06.2021.