Oppbevaring av hummar i sjøen

Det er lov å oppbevare hummar i sjøen i desember, og sjølvsagt i oktober og november. Men dersom oppbevaringa i desember skjer frå og med Sogn og Fjordane til grensa mot Sverige skal det sendast melding til Fiskeridirektoratet, fordi hummaren er freda i desember i dette området.

Skjema for oppbevaring av hummar i sjø (pålogging via ID-porten)

Vilkår

Dei som skal oppbevare hummar i sjøen i desember frå og med Sogn og Fjordane til grensa mot Sverige må bruke dette skjemaet.

Det er mogleg å nytte skjemaet fram til sesongslutt, det vil seie 31. desember.

Meir om når du kan fiske hummar i ulike delar av landet

Rettleiar