Min side

Min side er en sikker kommunikasjonskanal med pålogging via ID-porten. Løsningen er brukertilpasset og hver enkelt som logger inn får tilgang til ulike data og systemer avhengig av hvilken rolle man har.

Hvem kan bruke Min side?

Alle kan logge inn på Min side og registrere seg som hummerfisker, men for å se informasjon eller sende inn skjema på vegne av et selskap må du være tildelt en rolle i Altinn på vegne av selskapet.

Hvordan tildele roller i Altinn

Akvakultur

På Min side kan du:

 • Melde rømming
 • Melde gjenfangst
 • Se registrert informasjon om selskapet
 • Se innleverte miljørapporter
 • Se innleverte biomasserapporter
 • Sende inn skjema

Logg inn på Min side (ID-porten)

Yrkesfiske

På Min side kan du:

 • Se informasjon om fartøy
 • Se dispensasjoner
 • Se kvotestatus for NVG-Sild
 • Se ERS
 • Se resultat fra fangstprøver levert til HI
 • Sende inn skjema

Logg inn på Min side (ID-porten)

Turistfiske

På Min side kan du:

 • Registrere turistfiskebedriften
 • Deaktivere bedriften
 • Se registrert fangst
 • Legge til fangst
 • Sende inn skjema

Logg inn på Min side (ID-porten)

 • Les før registrering: 

Viktig informasjon om registrering av turistfiskebedrift 

Fritidsfiske

På Min side kan du:

 • Registrere deg for hummerfiske

Logg inn på Min side (ID-porten)

Oppdatert: 13.01.2020