Anne Brønsten Osland

E-post:

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
leder seksjonen