Karianne Edtem Thorbjørnsen (permisjon)

E-post:

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Havbruk til havs.