Lene Kristin Røyrane-Løtvedt

E-post:

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Utviklingstillatelser, visningstillatelser, lokalitetsklagesaker, ny digital søknadsportal for akvakultursøknader