tilsynsutviklingsseksjonen

Ledes av Knut Lervåg. Seksjonen har ansvar for utvikling og koordinering av akvakulturtilsynet. Viktige oppgaver for seksjonen er risikostyring, utarbeidelse av føringsbrev til regionene, digitalisering/dataverktøy og opplæring av tilsynspersonell. Seksjonen samarbeider med andre etater og forskningsinstitusjoner om metodikk og kunnskapsgrunnlag, og forvalter viktige ordninger som driftsplaner og IK-akva.


Navn
Anne-Marie Colban
Aslak Øvstetun
Berit Johansen
Bjarte Buanes
Jens Christian Holm
Kjellaug Eik Litland
Kjetil Gramstad
Knut Lervåg
Kristina Velure
Kristoffer Joel Høe
Magnus Torvik
Nina Schultz
Pål Alexander Fossan
Sindre Wirkola
Sonja Lidia Westhof
Ståle Berglund
Øyvind Grøner Moe

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet