Leif Erik Egaas

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Sør

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
plansaker, generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring etc,)