Lena Longva-Stavem

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Sør

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

delt stilling hvor 50% er knyttet til oppgaver og saksbehandling innenfor marin arealforvaltning ved forvaltningsseksjonen, videre er 50% knyttet til inspektøroppgaver og saksbehandling innenfor kontrollseksjonen