Ole Høstmark

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
programkoordinator for Fangst-ID-programmet.