Andreas Haugstvedt

E-post:

Telefonnummer: 400 70 506

Stilling: Rådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Norge-EU

Skagerrak- og Nordsjøforvaltning:
- Torsk
- Sei
- Reker
- Rødspette

Industrifiske:
- Tobis
- Øyepål
- Hestmakrell

Breiflabb
Kveite
Sjøtunge
Enkeltsaker inndragning
Bunnfisk EU

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen