Maja K. Rodriguez Brix

E-post:

Avdeling: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

makrell, makrellstørje, biologisk mangfold (bioprospektering), rognkjeks, reker og torsk i NAFO-området, brugde/håbrann/pigghå, dyphavsarter, bunnfisk Island, flatøsters, østers, virksomhetsplan/årsverkkartlegging, j-meldinger (3p), registrering av norske fartøy for fiske i internasjonalt farvann (NEAFC-område), dispensasjon landnot, brosme/lange, klagenemda erstatningssaker (vara)