Dagfinn Lilleng

E-post:

Avdeling/seksjon: Ressursavdelingen/Utviklingsseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Seleksjon i fiskeredskaper, tekniske reguleringer, praktisk fiskeri- og redskapsteknisk kompetanse (trål, snurrevad, garn, line m.fl.), fiskeforsøk og redskapsutvikling, sameksistens m.v.