Gunnstein Bakke

E-post:

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Mareano, bunnhabitat, kystnære fiskeridata, verneområder, nasjonalparker, miljømerking, internasjonale RFMO