KART OG DATA

Frednings- og bevaringsområde for hummer

Det er etablert 51 fredningsområder for hummer pr 1. oktober 2020, hvorav 10 er nye i år. I tillegg er det fire bevaringssoner i Tvedestrand kommune hvor det også er forbudt å fiske hummer.