Nyheter

Norsk fiske i britisk sone i 2022

22.12.2021

Norge og Storbritannia har inngått en fiskeriavtale for 2022. I avtalen fastsettes blant annet de fiskemulighetene partene har i hverandres soner.