Nyheter

Høring om taretråling

11.03.2022

Fiskeridirektoratet har lagt ut høring om regulering av tarehøsting langs kyststrekket fra Trøndelag fylke til Vega i Nordland.

Tilskudd til selfangst 2022

09.03.2022

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2022, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 1,5 millioner kroner og søknadsfristen er 16. mars.

Leie av fiskefartøy 2022

04.03.2022

Fiskeridirektoratet ved sjøtjenesten vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt.

Områdene som skal overvåkes er i Norges økonomiske sone og i Barentshavet.

Treng fleire inspektørar

04.03.2022

Kunne du tenke deg å bli fiskeri-inspektør? Ønskjer du å bidra til å oppretthalde Noregs renommé som ein god fiskeriforvaltar? Fiskeridirektoratet har no seks ledige inspektørstillinger, fordelt på tre regionar.