Nyheter

Avslutter dispensasjonsperiode

17.08.2020

Innen 1. september skal det være gjennomført fysisk inspeksjon av oppdrettsanlegg som har fått anleggssertifikat basert på dispensasjon fra dette kravet. Utstedelse av nye anleggssertifikat skal følge regelverket på vanlig måte.

Ungdomsfiskeordninga er slutt for i år

17.08.2020

- Vi får en del henvendelser fra ungdommer som ønsker å fortsette å fiske til tross for at ungdomsfiskeordningen er avsluttet. Det kan de, men da som ordinært fritidsfiske inntil 50.000 kroner. De som fisker leppefisk kan også fortsette.