Nyheter

Vil beskytte kysttorsken mot oppdrett

26.05.2021

Forskarane rår forvaltinga til fortsatt å beskytte torskegytefelt langs heile kysten mot torskeoppdrett og å vurdere restriksjonar mot flytting og levandelagring.

Pelagisk kontrolloffensiv

20.05.2021

Fiskeridirektoratet startar no ein kontrolloffensiv i pelagisk fiskeri. Kontrollane vil bli særskilt retta inn mot landingar av tobis ved sildeoljefabrikkar i Sør-Noreg.

Mange beslag i felleskontroll på Vestlandskysten

07.05.2021

I perioden 1.-5. mai gjennomførte Fiskeridirektoratet, Politiet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn (SNO) felles kontroll fleire stader på kysten utanfor Bergen. Resultatet er nokså nedslåande og store mengder reiskap er beslaglagt og fleire forhold er meldt til politiet.

Effektiv kontrolloffensiv under torskefisket i vinter

06.05.2021

Under årets vinterfiske etter torsk har Fiskeridirektoratet hatt en betydelig større tilstedeværelse, både på sjø og land, enn tidligere år. Det er ikke avdekket mange ulovligheter, noe som indikerer at tilstedeværelse har god effekt, noe også fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er tydelig på.