Nyheter

Forslag til Fiskeridirektoratets Miljøpris

03.06.2022

Vi ynskjer å vidareføre Fiskeridirektoratets Miljøpris og satsar på å dele ut ein ny pris på Nor Fishing i Trondheim i august. Har du forslag til kven som fortener ein miljøpris er det fint om du sender forslag til oss.

Avlusingsmiddel og hummar

31.05.2022

Fiskeridirektoratet ynskjer velkommen til webinar om korleis avlusingsmiddel kan påverke hummaren onsdag 15. juni 2022.

MS Fjorgyn snart klar for viktig jobb

27.05.2022

I midten av mai var Fiskeridirektoratets nye båt MS Fjorgyn ferdig utrusta ved verftet Oma Båtbyggeri As på Stord, og er no i gang med testing før fartøyet formelt blir overlevert. Etter nokre månader med testing skal MS Fjorgyn inn i ordinær operativ og viktig teneste for landet.

Mange beslag frå aksjon mot ulovleg reiskap

25.05.2022

Over 120 reiskapar blei beslaglagt i ein fellesaksjon mot ulovlege reiskapar på Sørvestlandet i midten av mai. Alle beslag blir anmeldt og eigarane kan vente seg eit oppgjer med politiet.

Økt salg av oppdrettsfisk i 2021

25.05.2022

Salg av oppdrettsfisk økte med 10,2 prosent fra 2020 til 2021. Dette skyldes først og fremst en økning i salget av laks, men også salg av torsk og kveite.