Nyheter

Rømming av regnbogeaure i Herdlefjorden i Vestland

04.06.2021

Fiskeridirektoratet har denne veka fått melding frå Blom Fiskeoppdrett AS om rømming av regnbogeaure ved deira lokalitet Laksvika i Herdlefjorden mellom Askøy og Holsnøy, og ynskjer tips frå publikum om fangst av slik fisk i området.

Tilsynskampanje: risikostyring ved avlusingsoperasjoner

01.06.2021

– Nå setter vi i gang en tilsynskampanje hvor temaet er risikostyring ved avlusingsoperasjoner. Tilsynskampanjen starter opp i andre kvartal 2021, og vil vare ut første kvartal i 2022, sier seniorrådgiver Kjellaug Litland ved tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen.

Avklaring om utviklingstillatelser

28.05.2021

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til Astafjord Ocean Salmon AS på til sammen 3120 tonn MTB.

Vil beskytte kysttorsken mot oppdrett

26.05.2021

Forskarane rår forvaltinga til fortsatt å beskytte torskegytefelt langs heile kysten mot torskeoppdrett og å vurdere restriksjonar mot flytting og levandelagring.

Pelagisk kontrolloffensiv

20.05.2021

Fiskeridirektoratet startar no ein kontrolloffensiv i pelagisk fiskeri. Kontrollane vil bli særskilt retta inn mot landingar av tobis ved sildeoljefabrikkar i Sør-Noreg.