Statistikkalenderen

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen

Dato
Område
Statistikk
Periode
Status
14.10.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-sep 2021

Foreløpig

21.10.21 Fiske/fangst Fangststatistikk 2020 Endelig
21.10.21 Fiske/fangst Fiskefartøy og fiskarmanntallet 2020 Endelig
21.10.21 Akvakultur Biomassestatistikk apr-sep 2021 Foreløpig
21.10.21 Akvakultur Statistikk for akvakultur 2020 Endelig
11.11.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-okt 2021 Foreløpig
18.11.21 Akvakultur Biomassestatistikk mai-okt 2021 Foreløpig
09.12.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-nov 2021 Foreløpig
20.12.21 Akvakultur Biomassestatistikk jun-nov 2021 Foreløpig
         
    Statistikkalenderen 2022    
06.01.2022 Fiske/fangst Fiskefartøy  2021 Foreløpig
06.01.2022 Fiske/fangst Fiskermanntallet 2021 Foreløpig
06.01.2022 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. år 2021 Foreløpig
13.01.2022 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-des 2021 Foreløpig
20.01.2022 Akvakultur Biomassestatistikk jul-des 2021 Foreløpig
27.01.2022 Akvakultur Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12. 2021 Endelig
         
   

Publisert tidligere i 2021:

   

07.01.21

Fiske/fangst

Fiskefartøy

2020

Foreløpig

07.01.21

Fiske/fangst

Fiskermanntallet

2020

Foreløpig

07.01.21

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. år

2020

Foreløpig

14.01.21

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan - des 2020

Foreløpig

21.01.21

Akvakultur

Biomassestatistikk

jul - des 2020

Foreløpig

28.01.21

Akvakultur

Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12.

2020

Endelig

11.02.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan 2021 Foreløpig
18.02.21 Akvakultur Biomassestatistikk aug 2020 - jan 2021 Foreløpig
25.02.21 Fiske/fangst Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt) 2020 Foreløpig
04.03.21 Fiske/fangst Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger 2020 Foreløpig
11.03.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan - feb 2021 Foreløpig
18.03.21 Akvakultur Biomassestatistikk sep 2020 - feb 2021 Foreløpig
25.03.21 Fiske/fangst Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 2020 Publikasjon
08.04.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan - mar 2021 Foreløpig
15.04.21 Akvakultur Biomassestatistikk okt 2020 - mar 2021 Foreløpig
06.05.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-apr 2021 Foreløpig
20.05.21 Fiske/fangst Populasjonen i Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2020 Endelig
20.05.21 Akvakultur Biomassestatistikk nov 2020 - apr 2021 Foreløpig
27.05.21 Akvakultur Statistikk for akvakultur 2020 Foreløpig
27.05.21 Akvakultur Statistikk for akvakultur 2020 Publikasjon (utgår)

10.06.21

Forsinket publisering pga tekniske problemer.

Publisert 11.06.2021.

Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-mai 2021 Foreløpig
01.07.21 Akvakultur Biomassestatistikk des 2020-mai 2021 Foreløpig
08.07.21 Akvakultur Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2020 Foreløpig
08.07.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-jun 2021 Foreløpig
15.07.21 Akvakultur Biomassestatistikk jan-jun 2021 Foreløpig
12.08.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-jul 2021 Foreløpig
19.08.21 Akvakultur Biomassestatistikk feb-jul 2021 Foreløpig
09.09.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-aug 2021 Foreløpig
16.09.21 Akvakultur Biomassestatistikk mar-aug 2021 Foreløpig