Filter for tall og analyse

75 treff
Fiskeri

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker.

Fangst Kvoter
Oppdrett

Biomassestatistikk for torsk

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av torsk.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Oppdrett

Biomassestatistikk etter produksjonsområde

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter produksjonsområde.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Oppdrett

Biomassestatistikk etter fylke

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter fylke.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2023

Kor mange er påmelde til hummarfiske der du bur? Oversikt over antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå i 2023.

Hummer Register
Fiskeri

Åpne data: fangstdata (seddel) koblet med fartøydata

De åpne dataene som er tilgjengelig her inneholder fangstdata fra landings- og sluttseddelregisteret koblet med fartøydata fra merkeregisteret.

Fangst Fartøy Åpne data
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2022

Antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå i 2022.

Hummer Register
Fiskeri

Månedsstatistikk Norge Russland – fangst og kvoter i hverandres respektive soner

Oversikt over kvoter til Russland i Norges økonomiske sone og kvoter til Norge i Russlands økonomiske sone med tilhørende fangststatistikk.

Fangst Kvoter
Fritid

Hummarfiskarar 2023

Register over alle påmelde til hummarfiske 2023. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

 

Hummer Register
Oppdrett

Akvakulturregisteret

I Akvakulturregisteret kan du søke etter informasjon om tillatelser og lokaliteter, eller finne opplysninger om enkelttillatelser.

Akvakulturtillatelser Register API