Filter for tall og analyse

74 treff
Oppdrett

Akvakulturstatistikk: totalt for hele næringen

Statistikk for akvakulturnæringen samlet sett. I statistikken inngår total tall for tillatelser, lokaliteter, sysselsetting og salg

Arbeidsinnsats Hovedtall/Nøkkeltall Akvakulturtillatelser Alger Matfisk Settefisk Skjell og skalldyr Salg Offisiell statistikk
Oppdrett

Nøkkeltall for norsk havbruksnæring - publikasjon

«Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring» gir kortfattet informasjon om norsk havbruksnæring. Publikasjonen inneholder informasjon om antall tillatelser, sysselsetting, salg, beholdning, tap i produksjonen, eksport med mer.

Hovedtall/Nøkkeltall Alger Leppefisk/rensefisk Matfisk Akvakulturtillatelser Produksjon Settefisk Skjell og skalldyr Arbeidsinnsats Salg Publikasjoner
Oppdrett

Biomassestatistikk for torsk

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av torsk.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Oppdrett

Biomassestatistikk etter produksjonsområde

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter produksjonsområde.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Oppdrett

Biomassestatistikk etter fylke

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter fylke.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Fiskeri

Fiskefartøy og fiskere, konsesjoner og årlige deltakeradganger - publikasjon (avsluttet)

I denne publikasjonen presenterer Fiskeridirektoratet statistiske oversikter for den norske fiskeflåten. Publikasjonen inneheld tidsseriar bakover i tid av varierande lengde og førebelse tal for 2019. Opplysningane er ajourført pr. 31.12. kvart år.

Fartøy Fiskere Fiskeritillatelser Publikasjoner
Oppdrett

Statistikk for akvakultur - publikasjon (avsluttet)

I publikasjonen "Statistikk for akvakultur" presenteres Fiskeridirektoratets innsamlede opplysninger fra norsk akvakulturnæring. Opplysningene er samlet inn for tillatelser for laks, regnbueørret og ørret, tillatelser for andre fiskearter, tillatelser for bløtdyr, krepsdyr og pigghuder, samt tillatelser for alger.

Hovedtall/Nøkkeltall Matfisk Settefisk Skjell og skalldyr Leppefisk/rensefisk Arbeidsinnsats Produksjon Alger Akvakulturtillatelser Salg Publikasjoner
Fiskeri

Åpne data: fartøy, eier og fisketillatelser

De åpne dataene som er tilgjengelig her inneholder fartøy- og eierdata fra merkeregisteret og fisketillatelser fra konsesjons- og deltakerregisteret.

Fartøy Fiskeritillatelser Åpne data
Fiskeri

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - tidsserier

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten. Her ligger tidsserier over driftsresultater, populasjonen i lønnsomhetsundersøkelsen og arbeidsinnsats og sysselsetting.

Lønnsomhet Arbeidsinnsats Driftsmargin Offisiell statistikk
Oppdrett

Akvakulturregisteret

I Akvakulturregisteret kan du søke etter informasjon om tillatelser og lokaliteter, eller finne opplysninger om enkelttillatelser.

Akvakulturtillatelser Register API