Filter for tall og analyse

74 treff
Fiskeri

Åpne data: elektronisk rapportering (ERS)

De åpne dataene inneholder ERS-data om havneavgang, fangst, havneanløp og omlastning som er rapportert av norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter.

Fangst Fartøy Kontroll og tilsyn Åpne data
Fiskeri

Nøkkeltall for de norske fiskeriene - publikasjon

Økonomiske og biologiske nøkkeltall fra de norske fiskeriene er kortfattet informasjon om norsk fiskerinæring. Publikasjonen inneholder blant annet informasjon om fiskebestander, fangst og lønnsomhet for fiskeflåten, utviklingen i tallet på fiskere og fiskefartøy og ulike mål på fangstkapasiteten.

Hovedtall/Nøkkeltall Fangst Fartøy Fiskere Kvoter Driftsmargin Publikasjoner
Fiskeri

API for Fartøyregisteret

Vi tilbyr et åpent API for uthenting av fartøy- og eieropplysninger.

Fartøy API
Fiskeri

Månedsstatistikk Norge Russland – fangst og kvoter i hverandres respektive soner

Oversikt over kvoter til Russland i Norges økonomiske sone og kvoter til Norge i Russlands økonomiske sone med tilhørende fangststatistikk.

Fangst Kvoter
Fiskeri

Torsketrålere med leveringsplikt

En skjematisk oversikt som viser hvilke leveringsbetingelser og kvotefaktorer som er knyttet til det enkelte fartøyets torsketråltillatelse og/eller strukturkvoter.

Fiskeritillatelser Kvoter Register
Fiskeri

Åpne data: posisjonsrapportering (VMS)

De åpne dataene inneholder data om posisjonsrapportering (VMS) fra norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter, uavhengig av hvor de har oppholdt seg.

Fartøy Kontroll og tilsyn Åpne data
Fiskeri

Åpne data: fangstdata (seddel) koblet med fartøydata

De åpne dataene som er tilgjengelig her inneholder fangstdata fra landings- og sluttseddelregisteret koblet med fartøydata fra merkeregisteret.

Fangst Fartøy Åpne data
Oppdrett

Lokaliteter fulgt opp ved selskapsrevisjon

Statistikken viser aktive lokaliteter for laks og regnbueørret som er fulgt opp ved selskapsrevisjon.

Kontroll og tilsyn
Oppdrett

Tilsyn med oppdrettsselskap - antall og type

Å forebygge og redusere effektene av rømt oppdrettsfisk er et høyt prioritert tilsynsområde for Fiskeridirektoratet. Statistikken viser antall tilsyn med oppdrettsselskap fordelt på type tilsynsaktivitet.

Kontroll og tilsyn
Fiskeri

Uttrekk fra Fartøyregisteret

Uttrekk av åpne data fra Fiskeridirektoratets fartøyregister

Fartøy Åpne data