Filter for tall og analyse

75 treff
Fiskeri

Løyve til samfiske etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle kystfartøy

Grunna endring i interne rutinar for registrering av samfiske er ikkje rapporten oppdatert for 2022. Vi arbeider med å få ein oppdatert rapport på plass så snart som mogleg.

Kystfartøy i lukka gruppe med heimelslengde under 11 meter kan delta i samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Her er ei oversikt over kven som har løyve til dette fisket.

Samfiske Register
Fiskeri

Kvotefaktorer og strukturgevinst, andre fartøygrupper

Oversikt over kvotefaktorer og visning av strukturgevinst for forskjellige fartøygrupper på fartøynivå.

Kvoter Strukturkvoter
Fiskeri

Kvotefaktorer, strukturkvoter og strukturgevinst

Strukturkvoter Kvoter Fiskeritillatelser
Fiskeri

Kvotefaktorer og strukturgevinst, konvensjonell kyst, nord for 62° N

Oversikt over kvotefaktorer. Gruppering av strukturkvoter etter hovedtillatelsens hjemmelslengde, største lengde og visning av kvotefaktorer på fartøynivå.

Fiskeritillatelser Kvoter Strukturkvoter
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2021

Antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå for 2021.

Hummer Register
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2017-2020

Antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå for 2017-2020.

Hummer Register
Fritid

Påmelde til hummarfiske 2020

Register over alle påmelde til hummarfiske 2020. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

Hummer Register
Fritid

Påmelde til hummarfiske 2021

Register over alle påmelde til hummarfiske 2021. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

Hummer Register
Fiskeri

Inndragning av fangst og fangstverdi

Fiskeridirektoratet eller fiskesalgslagene skal ved overtredelse av fiskerilovgivningen foreta en administrativ inndragning av fangsten eller verdien av denne. Oversikten viser inndragning av fangst og fangstverdi, fordelt på salgslag og artsgruppe. 

Kontroll og tilsyn