Filter for tall og analyse

74 treff
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2021

Antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå for 2021.

Hummer Register
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2017-2020

Antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå for 2017-2020.

Hummer Register
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2022

Kor mange er påmelde til hummarfiske der du bur? Oversikt over antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå i 2022.

Hummer Register
Fritid

Hummarfiskarar 2022

Register over alle påmelde til hummarfiske 2022. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

 

Hummer Register
Fritid

Påmelde til hummarfiske 2020

Register over alle påmelde til hummarfiske 2020. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

Hummer Register
Fritid

Påmelde til hummarfiske 2021

Register over alle påmelde til hummarfiske 2021. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

Hummer Register
Fiskeri

Inndragning av fangst og fangstverdi

Fiskeridirektoratet eller fiskesalgslagene skal ved overtredelse av fiskerilovgivningen foreta en administrativ inndragning av fangsten eller verdien av denne. Oversikten viser inndragning av fangst og fangstverdi, fordelt på salgslag og artsgruppe. 

Kontroll og tilsyn
Fritid

Fangst i turistfiske

Kva turistfiskebedrifter har rapportert fangst? Kor mykje fisk blei fanga ved den enkelte bedrift, og kor mykje slapp dei ut? Kva er totaltala for fangst innan turistfiske for kvar enkelt art? Det kan du finne svar på her.

Fangst
Fritid

Tapte og funne reiskap

Taloversikt frå Fritidsfiskeappen om tapt og funnen reiskap. Alle kan registrere tap og funn av reiskap.

Tapt og funnet redskap