Filter for tall og analyse

74 treff
Fiskeri

Fangst fordelt på landingssted

Statistikk om fangst fordelt på landingssted (fylke og kommune). Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst fordelt på art

Statistikk om fangst fordelt på art. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst fordelt på fangstområde

Statistikk om fangst fordelt på fangstområde. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Fiskermanntallet

Fiskermanntallet er et register over personer som er bosatt i Norge og som har fiske eller fangst i havet som hovednæring (blad, B) eller fiske eller fangst som binæring (blad A).

Fiskere Register