Nyheter

Redusert utførselskvote for turistfiske

17.12.2020

Det blir endringar i regelverket for utførsel av fisk og fiskevarer frå Noreg frå 1. januar 2021. Kvoten blir redusert og fisk kan kun takast med ut av landet to gonger i løpet av eitt år.

Kvotereduksjon i turistfiske frå nyttår

10.07.2020

Frå 1. januar 2021 vil det berre vere mogleg å ta med fisk ut av landet dersom du har fiska og opphalde deg ved ei turistfiskebedrift som er registrert i Fiskeridirektoratet sitt register over turistfiskebedrifter.

Fellesaksjon mot fiskesmugling

04.10.2019

Tolletaten og Fiskeridirektoratet avdekket ett forsøk på å smugle såkalt turistfisk ut av Norge i samarbeidsaksjon i september. En litauisk bil ble stoppet på Ørje med 102,5 kilo makrell og sild om morgenen 16. september.