Turister slipper ut 41 prosent av fanget fisk

Turistfiskebedrifter har i 2018 for første gang rapportert gjestenes fangster. På tampen av sesongen viser rapporteringsoversikten at av vel 2,2 millioner fanget fisk er hele 41 prosent sluppet ut igjen.

Torsk. Foto: © Martin Wiech / Havforskningsinstituttet

En utslippsprosent på 41 prosent kan virke høyt, men forsker Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet syns ikke dette tallet er overraskende. Tvert imot mener han utslippsprosenten er noe lavere enn forventet.

- Tidligere studier om catch-and-release innen fritidsfiske antyder en utslippsprosent på mer enn 40 prosent for mange arter. Å slippe ut fisk er en del av fiskingen for fritidsfiskere – enten de er nordmenn eller turister.

Tall og analyse: Rapportert fangst i turistfiske

Minstemål

Forskeren mener hovedårsaken til at så mange fisk blir sluppet ut igjen er minstemålsreguleringen eller at fiskerne selv synes at fiskene er for små. Flere fiskearter har et minstemål, det vil si at fisk under minstemålet skal slippes ut igjen når den er levedyktig. Det gjelder blant annet torsk og kveite, som er blant de rapporteringspliktige artene.

- Det er et godt tegn at fiskere følger reglene og slipper ut fisk som er under minstemålet. For eksempel er minstemålet for torsk 44 cm i Nord-Norge, og noen mener det minstemålet er for lavt, sier Ferter ved Havforskningsinstituttet.

Minstemålstabell

Høy overlevelse hos uskadet torsk og kveite

Tidligere studier på torsk og kveite viser også at hvis ikke fisken er skadet, vil en høy andel av fisken som slippes ut overleve.

- Men flere utslippsstudier er viktig for å se nærmere på overlevelse og ikke-dødelige effekter for hver enkelt art, avslutter Ferter

Noen nøkkeltall fra rapporten per 9. oktober

  • Fisketurer: 108 000
  • Antall fisk beholdt: 1 316 204
  • Antall fisk sluppet ut: 918 475
  • Utslipp: 41,1 %

Tallene gjelder torsk, sei, kveite, steinbit og uer, som er de rapporteringspliktige artene.

Oppdatert: 09.10.2018