Fangst i turistfiske

Kva turistfiskebedrifter har rapportert fangst? Kor mykje fisk blei fanga ved den enkelte bedrift, og kor mykje slapp dei ut? Kva er totaltala for fangst innan turistfiske for kvar enkelt art? Det kan du finne svar på her.

Visinga blir oppdatert dagleg, dersom det er gjort endringar/registreringar siste døgnet.

Opne turistfiskedata

Alle opne turistfiskedata kan lastast ned frå den interaktive visinga av turistfiske-data. Det gjeld også data som ikkje er med i visinga.

Måten du gjer det på er å sette markøren inni visinga, så vel du «Download» nedst i bildet. Her vel du formatet du vil laste ned dataa i.