Reguleringsmøtet november 2021

Høstens reguleringsmøte ble avholdt 9. og 10. november på Hotel Scandic Ørnen, i Bergen.

Om booking:

Rabatt for deltagere som booker rom på Hotel Scandic Ørnen. 
Oppgi kode: 47769081.
Priser: Singelrom/dobbeltrom: 1240 ,- / 1440,-

---

Saksnr.

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

Sak 1/2021

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2022

Sak 2/2021

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2022

Sak 3/2021

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2022

Sak 4/2021

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2022

Sak 5/2021

Regulering av fisket etter uer i 2022

a) Snabeluer

b) Vanlig uer

c) I Irmingerhavet

Sak 6/2021

Regulering av fisket etter rognkjeks i 2022

Sak 7/2021

Regulering av fisket etter sei sør for 62 N° i 2022

Sak 8/2021

Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak i 2022

Sak 9/2021

Regulering av fisket etter

a) bunnfisk ved Grønland i 2022

b) torsk i NAFO-området i 2022

Sak 10/2021

Regulering av dyphavsarter i internasjonale farvann i 2022

Sak 11/2021

Regulering av fisket etter vassild i 2022

Sak 12/2021

Regulering av fisket etter reker i 2022

a) Ved Grønland

b) I Nordsjøen og Skagerrak

c) Nord for 62°N

Sak 13/2021

Regulering av fisket etter leppefisk i 2022

Sak 14/2021

Regulering av fisket etter makrellstørje i 2022

Sak 15/2021

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2022

Sak 16/2021

Regulering av fisket etter makrell i 2022

Sak 17/2021

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2022

Sak 18/2021

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2022

Sak 19/2021

Orientering om fisket etter brisling i 2020/2021

Sak 20/2021

Regulering av fisket etter kolmule i 2022

Sak 21/2021

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2022

Sak 22/2021

Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen sesongen 2021/2022

Sak 23/2021

Regulering av fisket etter tobis i 2022

Sak 24/2021

Regulering av fisket etter øyepål i 2022

Sak 25/2021

Orientering om fisket etter raudåte.

Sak 26/2021 Rekrutteringskvote-bonusordningen Rekrutteringskvote    

Sak 27/2021

Eventuelt

Oppdatert: 22.09.2021