Nyheter

Torskekvotene øker

05.03.2021

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å overføre 16 000 tonn av ubenyttede tredjelandskvoter av torsk nord for 62°N til nasjonal kvote. Dette innebærer at norsk totalkvote for 2021 nå utgjør 413 635 tonn, og det vil si en kvoteøkning på cirka 4 prosent.

Nye krav til automatisk veiesystem i fiskerinæringen

04.03.2021

Fiskeridirektoratet og Justervesenet sender i dag ut en felles høring om endringer i begge etaters regelverk. Det foreslås innført krav om bruk av automatiske vekter, samt krav til gjennomgående automatisk veiesystem i fiskerinæringen ved landing og omsetning av fisk, med mulighet for dispensasjon for mindre mottaksanlegg.

Tilskudd til selfangst 2021

26.02.2021

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2021, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 1,75 millioner kroner og søknadsfristen er 5. mars.