Nyheter

Nytildeling av to nye reketrålkonsesjoner

06.10.2021

Fiskeridirektoratet lyser ut inntil to nye reketråltillatelser. Formålet med de to nye reketråltillatelsene er å bidra til at rekeindustrien får tilgang på mer råstoff.

Forskningskvoter for 2022

04.10.2021

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknadsfrist er 31.10.2021.

Utsetter kurs for fiskerikyndige

30.09.2021

På grunn av få påmeldte har Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet valgt å utsette kurs for fiskerikyndige til 1. kvartal 2022.