Hvordan styrke framtidens fiskerikontroll?

Bli med på webinar den 28.april kl. 09.00 og lytt til debatten om framtidens fiskerikontroll. Hvordan kan dagens fiskeriforvaltning og etterlevelse av reguleringene styrkes gjennom digitalisering og automatisering? Og hvilke muligheter gir en slik tilnærming til å styrke markedsposisjonen for norsk sjømat som etisk og bærekraftig?

Vi har opprettet et program kalt FangstID med mål om å finne nye teknologiske løsninger om bord i fiske- og fangstfartøy for å sikre en korrekt registrering av ressursuttaket, og sikre sporbarhet gjennom hele verdikjeden.

Bli med på webinar den 28.april kl. 09.00: Meld deg på webinaret.

Økte krav til dokumentert bærekraft

Fiskerinæringen, forskning og forvaltning har samme interesse for å kunne nå målet om økt dokumentasjon og sporbarhet av et bærekraftig fiske.

-Det settes stadig strengere krav fra markeder om at fiskeri skal være dokumentert etisk og bærekraftig. For å kunne sikre denne typen dokumentasjon er vi nødt til å tenke nytt og ta i bruk nye metoder, forteller seniorrådgiver Ole Høstmark fra Fiskeridirektoratet.

Inviterer til debatt

Vi inviterer i samarbeid med SINTEF Ocean til et gratis webinar hvor vi skal snakke om hvordan kan dagens fiskeriforvaltning og etterlevelse av reguleringene styrkes gjennom digitalisering og automatisering? Og hvilke muligheter gir en slik tilnærming til å styrke markedsposisjonen for norsk sjømat som etisk og bærekraftig?

Program:

Det vil holdes innlegg fra ulike perspektiver. Webinaret avsluttes med en paneldebatt moderert av Fiskeribladets Øystein Hage.

•Hvordan skal vi og hvorfor må vi modernisere ressurskontrollen?
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

•Fiskeridirektoratets FangstID-program
Fiskeridirektør Per Sandberg, Fiskeridirektoratet

•Behov for god forvaltning sett i lys av MSC sertifiseringTor Bjørklund Larsen, Norges Fiskarlag

•En havfiskers synspunkter på bruk av ny teknologi for ressursregistrering
Jan Roger Lerbukt, daglig leder, Hermes AS

•Synspunkter og erfaringer fra en kystfisker
Børre Johan Johannessen, leder Lurøy/Træna Fiskarlag og bruker av kystfiskeappen

•Teknologisk utvikling som en del av løsningen
John Reidar Mathiassen, SINTEF Ocean

•Paneldebatt (20 minutter)
Paneldebatt moderert av Øystein Hage, Fiskeribladet

Deltakere:
Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen
Seksjonssjef Thord Monsen, Fiskeridirektoratet
Seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen, Norges Fiskarlag
Daglig leder Jan Roger Lerbukt, Hermes AS
Leder Lurøy/Træna Fiskarlag Børre Johan Johannesen
Seniorforsker John Reidar Mathiassen, SINTEF Ocean

•Oppsummering og veien videre
Fiskeridirektoratet, SINTEF Ocean og moderator


Oppdatert: 19.04.2021