Nytildeling av to reketråltillatelser

Fiskeridirektoratet har tildelt tillatelser til to nye reketrålere.

Det var til sammen 11 søknader til behandling. De to tillatelsene er tildelt Lyngen Havfiske AS for «Toya» og Hermes Holding AS for «Hermes».

Tildelingene vurderes ikke å være endelige før en klagebehandling er avsluttet.

Søknadene som ble avslått var fra:

  1. Lyngen Havreker AS
  2. Tempofisk AS
  3. SUS v/ Jan A. Jøsok
  4. Remøy Sea Group AS
  5. S.Vestre AS (SUS)
  6. Østanger AS
  7. Nordtrål AS - prosject «Pandarc»
  8. KBH Shellfish Solutions
  9. SUS ved Reisa Reker og K. Nilsen og Sønn

Oppdatert: 29.04.2022