Rapportering på havet

Fiskere på norske fiske- og fangstfartøy, omfattet av ERS- forskriften, skal rapportere fangst og aktivitet på havet, uavhengig av hvor de befinner seg.

Det skal bidra til kunnskap om hvor vi fisker og hva, og at høstingen er bærekraftig, lønnsom og lovlig. På disse sidene finner du informasjon om rapportering og sporing, og hva dataene brukes til.