Stenging av et område på Grunnspildra og Skorpesundet i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål og åpning av det stengte området på Ballen

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Grunnspildra og Skorpesundet i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål. Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Grunnspildra og Skorpesundet i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 51,6 minutter. Øst 021 grader 48,6 minutter.
2. Nord 69 grader 55,0 minutter. Øst 021 grader 34,0 minutter.
3. Nord 70 grader 02,0 minutter. Øst 021 grader 26,0 minutter.
4. Nord 70 grader 02,0 minutter. Øst 021 grader 34,0 minutter.
5. Nord 69 grader 51,6 minutter. Øst 021 grader 51,6 minutter.
herfra videre til posisjon 1.

Videre åpner Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning området på Ballen i Troms og Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål.

Bakgrunnsdokumenter stenging:

Fangstjournal

Situasjonskart

Vurderingsgrunnlag

Bakgrunnsdokumenter åpning: 

Fangstjournal

Situasjonskart

Vurderingsgrunnlag

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 90812044

Oppdatert: 07.09.2021