Påmelding til ungdomsfiskeordninga

Målet med ungdomsfiskeordninga er å gi unge ein inngang til fiskaryrket.

Påmeldingsskjema til ungdomsfiskeordninga for 2022 kommer når reglane er klare.

Kven skal bruke skjemaet?

Ungdom mellom 12 og 25 år som ynskjer å delta i ungdomsfiskeordninga.
Dersom ungdomen er under 18 år må føresett logge på via ID-porten og fylle ut skjemaet.

Når skal skjemaet nyttast?

Skjemaet skal sendast inn før fisket tar til.

Krav om vedlegg

For fisket etter leppefisk, må kopi av leveringsavtale med godkjent kjøpar vere vedlagt ved registrering hos Fiskeridirektoratet.

Kvittering

Hugs å ta vare på kvitteringa på at du har sendt inn skjemaet. Kvitteringa må være tilgjengeleg og må kunne visast fram ved kontroll.