Fangst av snøkrabbe

Totalkvoten for fangst av snøkrabbe er 7117 tonn for 2023. I denne statistikkvisningen kan du følge fangstutviklingen: Hvor mye er fanget totalt, hvor stor kvote gjenstår og hvor mange fartøy fangster?