FangstID

FangstID-programmet er et nytt initiativ fra Fiskeridirektoratet, hvor målet er at det skal tas i bruk nye teknologiske løsninger om bord på fiske- og fangstfartøy for å sikre en korrekt registrering av ressursuttaket.