Driftsplaner 2019-2020

Nå skal også bruk og oppbevaring av rensefisk inn i driftsplanane.

Alle som driv akvakulturverksemd i Noreg skal sende inn separate driftsplanar og få desse godkjende før drifta kan starte eller vidareførast. Planane skal sendast inn og godkjennast kvart år.

Frå 2019 skal bruk og oppbevaring av rensefisk inn i driftsplanane.

For Fiskeridirektoratet og Mattilsynet er det viktig å vite om det er planlagt bruk av rensefisk på ein lokalitet i driftsperioden, og om det står rensefisk der i brakkleggingsperioden.

Oppdatert: 21.09.2018