Du er her:

Reaksjoner og sanksjoner ved regelbrudd

Oppdatert: 14.11.2014

En akvakulturtillatelse medfører at innehaveren får en rettighet til å drive med akvakultur i land- eller sjøbaserte anlegg. Det følger også en del lovbestemte plikter og regler ved drift av akvakulturanlegg, og brudd på disse vil medføre rekasjoner.

Akvakulturloven kapittel Vll omhandler hvilke reaksjoner og sanksjoner det er ved brudd på akvakulturloven eller forskrifter som er hjemlet i denne. Reaksjoner ved regelbrudd bestemmes også av reaksjonsforskriften.