Du er her:

Kun digital rømmingsmelding

Oppdatert: 30.01.2019

1. februar 2019 stenger Fiskeridirektoratet for andre løsninger enn Min side for å melde rømming fra oppdrettsanlegg. 

Min side på fiskeridir.no er en sikker kommunikasjonskanal mellom Fiskeridirektoratet og den enkelte næringsaktør, hvor man logger på med ID-porten.

Slik melder man rømming elektronisk.

Innmelding i to trinn

Innmeldingen skal fremdeles skje i to steg. Rømmingsskjema del 1 skal sendes straks rømmingen/mistanken oppdages, og del 2 skal sendes når omfanget er ferdig kartlagt.

Man skal også benytte skjemaet ved rapportering av uønskede hendelser. 

I Min side får virksomheten god oversikt over hvilke skjema som er sendt inn og mulighet til å oppdatere viktig informasjon. Man kan også enkelt laste opp vedlegg.

Selskapene må selv sørge for at ansatte som skal kunne melde rømming har fått tildelt riktige roller i Altinn.no

Gamle papirskjema kan ikke lenger brukes.

Fiskeridirektoratet lanserte løsningen for elektronisk rømmingsmelding i Min side i desember 2017.