Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått IMO Clean AS sin søknad om fire utviklingstillatelser for å kunne gjennomføre et prosjekt som muliggjør rensing av det kobberholdige rengjøringsvannet etter spyling av oppdrettslokalitetenes nøter. Fiskeridirektoratet har også avslått Sustainable Salmon AS sin søknad om åtte utviklingstillatelser til konseptet «Lukka landnot».

Oppdatert: 01.02.2019