Du er her:

Rømming i Øst-Lofoten

Oppdatert: 19.02.2019

I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

Selskapet har satt i gang gjenfangst, og det er tatt 12 laks til nå.

Vi ønsker beskjed hvis noen fanger rømt oppdrettslaks i området. Tips kan meldes til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral – på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.

Fiskeridirektoratet skal på inspeksjon til anlegget tirsdag.

Slik arbeider Fiskeridirektoratet med rømminger

Tiltak i regi av Fiskeridirektoratet, sammen med næringens egne tiltak, utgjør nå en systematisk tilnærming til utfordringen med rømt oppdrettsfisk (lenke) i hele landet. Målene er i hovedsak å hindre innblanding av oppdrettslaks i villaksbestander, og å hindre etablering av regnbueørret i norsk natur.