Ønsker tips om rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms og ønsker nå flere tips om rømt fisk i området. Fangstene er tatt i Rombaksbotn innerst i Ofotfjorden og i Salangsvassdraget i Astafjordbassenget.

Meldingene dreier seg om laks i størrelsen 2-4 kg. Det er så langt ingen oppdrettere som har meldt om rømming av laks i området.

For å få et bedre bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet flere tips fra publikum. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 30.08.2019